copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                               ontwerp. Arie Houwaart                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uitslagen en standen

Stukje van Bestuur

Stichting Seniorenbelangen
           
    Kat-rijn

Sociëteit

Gastvrouwen/ Vrijwilligers

De oprichting van de stichting in 1968 is een groot succes gebleken en dat is niet alleen de verdienste van degenen die de plannen hebben gemaakt en uitgewerkt, maar evenzeer van de dames en heren die zich geheel vrijwillig hebben ingezet om de gasten te ontvangen. Het “gastvrouw/heer” zijn houdt nogal wat in, zoals, koffie zetten, thee zetten, de zorg voor het serviesgoed, klaarzetten, inschenken, schoonmaken en opruimen. Zorgen dat het aan niets ontbreekt en dat iedereen het naar zijn zin heeft.
De dames en heren zorgen altijd voor een gezellige sfeer, dan denken we aan alle activiteiten waar ze nodig zijn. Per week wordt Kat-rijn bezocht door ongeveer 400 personen die aan één of meerdere activiteiten deelnemen.
Het bestuur is er zich van bewust dat het succes van Kat-rijn voor een groot deel bij deze vrijwilligers ligt.

Denkt u, dat is iets voor mij? Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.

Aanmelden bij:  dhr. W. M. (Wil) Neijenhuis, tel: 071 - 4026647

Of aanmelden bij een van de Bestuursleden