copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                  ontwerp. Arie Houw                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uitslagen en standen
50 jaar

          HET  
KATTENBELLETJE                                                 
informatieblad van Kat-rijn  

Katwijk, Augustus 2018                                         
   
Voorwoord van het Bestuur

Beste deelnemers van Kat-rijn.      
Het is nog volop zomer als ik dit stukje schrijf. Wat een prachtige    
zomer (en voorjaar) hebben we al gehad. Hebt u ook zo genoten van het schitterende weer?
Misschien was het voor sommigen van ons wat te warm. We hopen dat u wat
verkoeling hebt kunnen vinden.      
Maar regeren is vooruit zien.
Het nieuwe seizoen 2018-2019 staat weer voor de deur bij Kat-rijn.
Het bestuur is al weer volop bezig één en ander voor te bereiden.
           
We kunnen terugzien, mag ik wel zeggen, op een zeer geslaagd jubileum feest,
waar u allemaal vast wel iets van hebt meegekregen.  
We kijken er als bestuur met veel dankbaarheid op terug. 50 jaar, dat is niet niks en we zijn nog steeds volop actief met elkaar.
           
“Meer Bewegen voor Ouderen”     
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde docente Trijnie de Wit.  
25 jaar lang heeft zij met heel veel plezier en enthousiasme “Meer Bewegen voor Ouderen”
bij ons geleid. Trijnie hartelijk dank hiervoor.
Gelukkig hebben we een vervangster gevonden voor Trijnie.  Ineke Ouwehand.
Ineke zal zeker met evenveel plezier de dames voorzien van goede actie.  
Dames veel plezier met “bewegen”.
In verband met de wisseling gaat het seizoen voor deze activiteit van start op 18 september
i.p.v. 4 september a.s.  Betrokkenen zijn hierover al geïnformeerd.    
           
Yoga          
Zoals u misschien al hebt gehoord zal mevr. Betty van Leeuwen in het najaar geopereerd worden.  
Hierdoor kan zij voorlopig geen Yoga les geven. Om te herstellen van de operatie en haar rust te nemen heeft Betty ervoor gekozen om afstand te nemen, van september tot en met december 2018.     
Voor de maandagochtend hebben we de heer Pieter van Leeuwen bereid gevonden om het over te nemen.  Start op maandag 3 september a.s.
   
Voor de donderdagochtend (beide groepen) is dat mevrouw Joke van Oosten,
telefoonnummer 06-53685413. Start op donderdag 6 september a.s.  
Wij wensen Betty veel sterkte en u een goed en sportief Yogaseizoen toe.
           
Dan hebben we de AVG.  U hebt er vast wel iets over gehoord of gelezen. Iedere club, vereniging, stichting enz. enz. heeft er mee te maken.
Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit is Europese wetgeving die de in 2001 in Nederland ingevoerde Wet bescherming persoons gegevens vervangt en die van toepassing is op alle landen van de  Europese Unie.
Om u op de hoogte te houden van het wel en wee binnen Kat-rijn, het doorgeven van uitslagen, het melden van de startdata van diverse activiteiten, gebruiken we adresgegevens van u.  
Om te voldoen aan de wet zoals hierboven genoemd hebben we uw toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken.  
Als u bezwaar hebt dat we o.a. uw email e.d. gebruiken, wilt u dat dan melden bij de secretaris,
E-mailadres: dickydejong137@gmail.com  of belt naar 071-4073270
Als we niets van u horen gaan we er vanuit dat we uw toestemming hebben.  
           
Vanaf 3 september a.s. gaan de activiteiten weer van start. In ons (groene) jaarboekje kunt u op bladzijde 8 alle data vinden wanneer de activiteiten weer starten.
Kijkt u ook eens op onze website www.kat-rijn.nl    
           
Verder wensen we u een heel genoeglijk, sportief, gezellig en goed seizoen toe bij Kat-rijn.
           
Namens het bestuur, Dicky de Jong, secretaris.    

**************************************************************************************
Deelnemers bijdrage 2018

Ter dekking van niet gesubsidieerde kosten wordt door iedere
deelnemer die aan één of meer activiteiten van Kat-rijn deelneemt, naast cursusgeld ook
een bedrag van € 15,00 gevraagd voor deelnemers bijdrage bij Kat-rijn.
Deze € 15,00 wordt aan het begin van het kalenderjaar via een mail of
acceptgirokaart door de penningmeester geïnd.
De kosten van een cursus of  activiteit wordt bij aanvang van
het nieuwe seizoen op identieke wijze geïnd.

CURSUSSEN/ACTIVITEITEN SEIZOEN   2018
   
Diegenen die bij Kat-rijn staan ingeschreven of zich nieuw hebben opgegeven
voor het deelnemen aan één of meer cursussen en/of activiteiten, ontvangen hierbij
een e -mail factuur, gelieve deze factuur te voldoen voor aanvang van de cursus/activiteit.
De kosten van de cursussen en activiteiten zijn exclusief eventueel benodigd materiaal  
en de deelnemersbijdrage van  € 15,00 per persoon per kalenderjaar.
De cursussen omvatten een aantal uren die de docenten in overleg met
de cursisten omzetten in een aantal lessen.
   
Indien u verhinderd bent of stopt met de cursus/activiteit, wilt u dat dan melden  
d.m.v. het terugsturen van deze mail of telefonisch.
   
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.
                                             
Dicky de Jong
Ankerplaats 17, 2224 TH Katwijk
Email: dickydejong137@gmail.com
Tel. 4073270/06-30718721

of  aan   
   
Dhr. A.F. Zwanenburg,    
Hans v.d. Hoevenstraat 95,  
2224 TX Katwijk.
Tel. 071-4013399
e-mail: zwanenburg@casema.nl
   
De cursussen en activiteiten vinden plaats in het
Multi Functionele Centrum ”de Coligny”
   
Louise de Colignylaan 7
2224 VT KATWIJK
Tel. 071-4073674
*************************************************************

INTERNET
In onze doelgroep van 55-plussers maakt ongeveer 90% gebruik van het internet
en/of e-mail.
Bent u in het bezit van een e-mail adres dan kunnen wij u in het vervolg een factuur
per e-mail verzenden i.p.v. de bijgaande acceptgirokaart, dit levert Kat-rijn een belangrijke besparing op in de verzend en verwerkingskosten.
Tevens kunnen wij dan het Kattebelletje en de bridge- uitslagen per e-mail naar u toe sturen.
Belangrijk is dan wel dat wij uw e-mailadres weten, is uw adres bij ons nog niet bekend, stuur dan een e-mail of een berichtje naar:  zwanenburg@casema.nl

U kunt ook een berichtje via het blad contact, hier op de site versturen.

Wij kunnen dan uw e-mail adres in ons bestand opnemen.
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.

Mevr. M.V.J. Pieterse
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk