copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                  ontwerp. Arie Houw                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uitslagen en standen
50 jaar

          HET  
KATTENBELLETJE                                                 
informatieblad van Kat-rijn  
         Januari 2018                                         
   
Voorwoord van de voorzitter

Beste deelnemers en vrienden van Kat-rijn,

Kat-rijn 50 jaar. Een respectabele leeftijd!
Bijna 10 jaar mag ik als voorzitter deel uitmaken van Kat-rijn.
Veel is er gebeurd in deze jaren. Lief en leed hebben we met elkaar gedeeld en vergeet niet onze verhuizing van de Kleine Joannes naar de Coligny. Dit ging gepaard met heel veel bloed zweet en tranen.
Mede dankzij de subsidie van de gemeente kunnen wij al onze activiteiten blijven organiseren.
Gelukkig bloeit onze club. Met dank aan al onze vrijwilligers en een goed bestuur, waarvan
Arris Zwanenburg onze penningmeester en Wil Neijenhuis al heel lang deel van uitmaken.
Veel dank zijn wij aan hen verschuldigd.

Ook de jubileum commissie bestaande uit Winnie Schroots, Janny Zuijderduijn, Wim de Jong en
Pom Hartog o.l.v. Jan de Gier hebben veel werk verzet om dit heugelijke feit tot een hoogtepunt in ons bestaan te laten zijn. Ook deze jubileum gids met foto’s van onze vaste fotograaf Arie Houwaart is iets om nog lang in terug te kijken. De docenten van schilderen, line dance, zang, yoga, meer bewegen voor ouderen, bridgen, klaverjassen en jokeren, hebben bijgedragen aan deze editie.

In 50 jaar is er veel gebeurd. Mensen die ons zijn ontvallen. Met name wil ik Jaap Ouwehand noemen, die 25 jaar als bestuurslid heel veel heeft betekend voor Kat-rijn.
Onlangs hebben we afscheid genomen van docente Riet v.d.Plas en Maria Steenvoorden, die vanwege hun leeftijd wilden stoppen. Veel dank voor hun bijdrage.
We gaan op 23 mei a.s. met 250 personen uitgebreid dit jubileum vieren. Dat doen we met bussen naar Elburg en een paar uur varen op het Veluwenmeer. Natuurlijk worden we voorzien van eten den drinken en zullen we samen met ons dames - en mannenkoor zingen. Wat een feest.
Het is toch echt bijzonder, dat we na 50 jaar nog zo’n levendige club hebben.
Zeker in deze tijd, waar veel clubs en verenigingen met afnemende aantallen deelnemers te kampen hebben.

Op de cursusdag volgt nog een traktatie voor onze deelnemers.
Ik spreek de wens uit, dat jullie nog vele jaren mogen deelnemen aan de activiteiten.
Ik hoop iedereen te mogen ontmoeten in de feestweek. Tot ziens.

Greet Pieterse, voorzitter
**************************************************************************************
Deelnemers bijdrage 2018

Ter dekking van niet gesubsidieerde kosten wordt door iedere
deelnemer die aan één of meer activiteiten van Kat-rijn deelneemt, naast cursusgeld ook
een bedrag van € 15,00 gevraagd voor deelnemers bijdrage bij Kat-rijn.
Deze € 15,00 wordt aan het begin van het kalenderjaar via een mail of
acceptgirokaart door de penningmeester geïnd.
De kosten van een cursus of  activiteit wordt bij aanvang van
het nieuwe seizoen op identieke wijze geïnd.

CURSUSSEN/ACTIVITEITEN SEIZOEN   2018
   
Diegenen die bij Kat-rijn staan ingeschreven of zich nieuw hebben opgegeven
voor het deelnemen aan één of meer cursussen en/of activiteiten, ontvangen hierbij
een e -mail factuur, gelieve deze factuur te voldoen voor aanvang van de cursus/activiteit.
De kosten van de cursussen en activiteiten zijn exclusief eventueel benodigd materiaal  
en de deelnemersbijdrage van  € 15,00 per persoon per kalenderjaar.
De cursussen omvatten een aantal uren die de docenten in overleg met
de cursisten omzetten in een aantal lessen.
   
Indien u verhinderd bent of stopt met de cursus/activiteit, wilt u dat dan melden  
d.m.v. het terugsturen van deze mail of telefonisch.
   
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.
                                             
Mevr. M.V.J. Pieterse
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk.  
Tel. 071-4072585/06-24752574               
e-mail : margrethavj@casema.nl
   
of  aan   
   
Dhr. A.F. Zwanenburg,    
Hans v.d. Hoevenstraat 95,  
2224 TX Katwijk.
Tel. 071-4013399
e-mail: zwanenburg@casema.nl
   
De cursussen en activiteiten vinden plaats in het
Multi Functionele Centrum ”de Coligny”
   
Louise de Colignylaan 7
2224 VT KATWIJK
Tel. 071-4073674
*************************************************************

INTERNET
In onze doelgroep van 55-plussers maakt ongeveer 90% gebruik van het internet
en/of e-mail.
Bent u in het bezit van een e-mail adres dan kunnen wij u in het vervolg een factuur
per e-mail verzenden i.p.v. de bijgaande acceptgirokaart, dit levert Kat-rijn een belangrijke besparing op in de verzend en verwerkingskosten.
Tevens kunnen wij dan het Kattebelletje en de bridge- uitslagen per e-mail naar u toe sturen.
Belangrijk is dan wel dat wij uw e-mailadres weten, is uw adres bij ons nog niet bekend, stuur dan een e-mail of een berichtje naar:  zwanenburg@casema.nl

U kunt ook een berichtje via het blad contact, hier op de site versturen.

Wij kunnen dan uw e-mail adres in ons bestand opnemen.
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.

Mevr. M.V.J. Pieterse
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk
Tel. 071-4072585 / 06-24752574
E-mail : margrethavj@casema.nl

Of aan

Dhr. A. Zwanenburg,
Hans v.d.Hoevenstraat 95,
2224 TX Katwijk
Tel. 071-4013399
E-mail :  zwanenburg@casema.nl

*************************************************************
Koffie/Thee

De kosten hiervoor zijn: eerste kopje 1.00 euro  
                                      tweede kopje gratis                                                                 
Wilt u meer weten over Kat-rijn,

Kom dan eens vrijblijvend langs.
Alle activiteiten en cursussen vinden plaats in het
Multi Fuctionele Centrum “de Coligny”
Louise de Colignylaan 7
2224 VT KATWIJK  
      
Tel. 071-4073674