copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                  ontwerp. Arie Houw                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uitslagen en standen

Kerstviering bij Kat-rijn

Stukje van Bestuur

Kerststukje
maken bij Kat-rijn

          HET  
KATTENBELLETJE                                                 
informatieblad van Kat-rijn  

Katwijk, Januari 2019                                         
   
Voorwoord van de 2e secretaris,

Katwijk, augustus 2019        
          
Beste deelnemers van Kat-rijn.        
          
Wij hopen dat u allen heeft genoten van deze zomer en klaar bent voor de start van het nieuwe   
seizoen 2019 - 2020 bij Kat-rijn. In verband met de verwachte verlaging van de subsidie door  
de gemeente zijn wij genoodzaakt de cursusgelden met een klein bedrag te verhogen.   
Hieronder de nieuwe bedragen per september 2019:      
Line dance                                  € 70,--                           
Meer bewegen voor ouderen          € 45,--       
Schilderen                                   € 73,--       
Yoga                                          € 60,--       
Zang voor Mannen                        € 55,--         
Zang voor Dames                         € 50,--         
Aanmeldingen voor de diverse cursussen zien wij graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met de  
cursus coördinator mevrouw Greet Pietersen of secretaris mevrouw Dicky de Jong.   
          
Vanaf 2 september a.s. gaan de activiteiten weer van start. In ons (groene) jaarboekje kunt u   
op bladzijde 9 alle data vinden wanneer de activiteiten weer starten en op bladzijde 6 vind u  
de contactgegevens van Greet en/of Dicky. Kijkt u ook eens op onze website www.kat-rijn.nl  
Daarnaast kunt u tevens gegevens vinden van Kat-rijn op RTV-Katwijk teletekst pagina 311.  
          
Het inschrijfgeld bij de activiteiten (bridgen, klaverjassen/jokeren en bingo) wordt niet verhoogd.  
          
Namens het bestuur wens ik u een heel gezellig en goed seizoen toe bij Kat-rijn   
          
Ria Zitman 2e secretaris.        

Deelnemers bijdrage en bar prijzen

Al jaren betaalde u dezelfde deelnemers bijdrage en bar prijzen. De bijdrage gaat dit jaar
iets omhoog, het wordt € 16,50.
Mede door de hogere b.t.w. Zijn wij genoodzaakt de prijzen van de bar ook te verhogen.
           
“Meer Bewegen voor Ouderen”  
   
Ingaande deze maand gaat Joke van Oosten het Meer Bewegen Voor Ouderen leiden.   
 Zij neemt het over van respectievelijk Trijnie de Wit en Ineke Ouwehand.
We wensen haar veel succes toe.          

Deelnemers bijdrage 2019

Ter dekking van niet gesubsidieerde kosten wordt door iedere
deelnemer die aan één of meer activiteiten van Kat-rijn deelneemt, naast cursusgeld ook
een bedrag van € 16,50 gevraagd voor deelnemers bijdrage bij Kat-rijn.
Deze € 16,50 wordt aan het begin van het kalenderjaar via een mail of
acceptgirokaart door de penningmeester geïnd.
De kosten van een cursus of  activiteit wordt bij aanvang van
het nieuwe seizoen op identieke wijze geïnd.

Vrijwilligers

Bij deze wil ik de vrijwilligers nog eens extra bedanken. Bij alle feestelijkheden hebben zij ontzettend hun best gedaan, koffie met gebak en alles wat verder geschonken en verzorgd moest worden.

Advertenties

Ook alle adverteerders genoemd in het boekje, hartelijk bedankt. Zij maken het mogelijk, door ons boekje
te financieren, dat dit ieder jaar weer uitgegeven kan worden.

Ik wens jullie allen een heel fijn seizoen toe, met veel gezelligheid.

Greet Pieterse-Commandeur
**********************************************************************************************************************
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dan hebben we de AVG.  U hebt er vast wel iets over gehoord of gelezen. Iedere club, vereniging, stichting enz. enz. heeft er mee te maken.
Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit is Europese wetgeving die de in 2001 in Nederland ingevoerde Wet bescherming persoons gegevens vervangt en die van toepassing is op alle landen van de  Europese Unie.
Om u op de hoogte te houden van het wel en wee binnen Kat-rijn, het doorgeven van uitslagen, het melden van de startdata van diverse activiteiten, gebruiken we adresgegevens van u.  
Om te voldoen aan de wet zoals hierboven genoemd hebben we uw toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken.  
Als u bezwaar hebt dat we o.a. uw email e.d. gebruiken, wilt u dat dan melden bij de secretaris,
E-mailadres: dickydejong137@gmail.com  of belt naar 071-4073270
Als we niets van u horen gaan we er vanuit dat we uw toestemming hebben.  
           
CURSUSSEN/ACTIVITEITEN SEIZOEN   2019
   
Diegenen die bij Kat-rijn staan ingeschreven of zich nieuw hebben opgegeven
voor het deelnemen aan één of meer cursussen en/of activiteiten, ontvangen hierbij
een e -mail factuur, gelieve deze factuur te voldoen voor aanvang van de cursus/activiteit.
De kosten van de cursussen en activiteiten zijn exclusief eventueel benodigd materiaal  
en de deelnemersbijdrage van  € 16,50 per persoon per kalenderjaar.
De cursussen omvatten een aantal uren die de docenten in overleg met
de cursisten omzetten in een aantal lessen.
   
Indien u verhinderd bent of stopt met de cursus/activiteit, wilt u dat dan melden  
d.m.v. het terugsturen van deze mail of telefonisch.
   
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.
                                             
Dicky de Jong
Ankerplaats 17, 2224 TH Katwijk
Email: dickydejong137@gmail.com
Tel. 4073270/06-30718721

of  aan   
   
Dhr. A.F. Zwanenburg,    
Hans v.d. Hoevenstraat 95,  
2224 TX Katwijk.
Tel. 071-4013399
e-mail: zwanenburg@casema.nl
   
De cursussen en activiteiten vinden plaats in het
Multi Functionele Centrum ”de Coligny”
   
Louise de Colignylaan 7
2224 VT KATWIJK
Tel. 071-4073674
*************************************************************

INTERNET

In onze doelgroep van 55-plussers maakt ongeveer 90% gebruik van het internet
en/of e-mail.
Bent u in het bezit van een e-mail adres dan kunnen wij u in het vervolg een factuur
per e-mail verzenden i.p.v. de bijgaande acceptgirokaart, dit levert Kat-rijn een belangrijke besparing op in de verzend en verwerkingskosten.
Tevens kunnen wij dan het Kattebelletje en de bridge- uitslagen per e-mail naar u toe sturen.
Belangrijk is dan wel dat wij uw e-mailadres weten, is uw adres bij ons nog niet bekend, stuur dan een e-mail of een berichtje naar:  zwanenburg@casema.nl

U kunt ook een berichtje via het blad contact, hier op de site versturen.

Wij kunnen dan uw e-mail adres in ons bestand opnemen.
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.

Mevr. M.V.J. Pieterse
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk
Tel. 071-4072585 / 06-24752574
E-mail : margrethavj@casema.nl

Of aan

Dhr. A. Zwanenburg,
Hans v.d.Hoevenstraat 95,
2224 TX Katwijk
Tel. 071-4013399
E-mail :  zwanenburg@casema.nl