copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                  ontwerp. Arie Houw                                                                                                                                                                                                                                                                              

Stichting Seniorenbelangen
           
    Kat-rijn
Uitslagen en standen
Houd deze pagina in de gaten
          HET  
KATTENBELLETJE                                                 
informatieblad van Kat-rijn  
         Januari 2018                                         
   
Van de Voorzitter

Beste deelnemers van Kat-rijn,
Het is nu nog koud met sneeuw en het nieuwe jaar is begonnen.
Heerlijk het voorjaar tegemoet, met heel veel activiteiten in het komende seizoen.
Het is immers steeds weer een feestje om dingen samen te doen, waar wij allen veel plezier aan beleven. Ons programma is zo divers, voor elk wat wils .
Er kunnen, zowel bij de mannenzang als het dameskoor nog wel leden bij.
Wat is er fijner dan heerlijk te zingen o.l.v. Toon v.d. Ende?
Afgelopen seizoen hebben wij op gepaste wijze  afscheid genomen van Maria Steenvoorden,
de dirigente van het dameskoor, waarvoor wij haar nog hartelijk bedanken.
Toon heeft het van haar overgenomen en de dames zijn zeer content.
Het jaar 2018 wordt een bijzonder jaar voor Kat-rijn. Wij bestaan dan 50 jaar.
Er is een jubileumcomité  gevormd, o.l.v. Jan de Gier. Verder bestaat de commissie uit Pom den Hartog, Wim de Jong, Winnie  Schroots en Janny  Zuyderduyn .
Het is aan te raden om 23 mei a.s. in uw agenda vrij te houden!
U krijgt er nog bericht over en houdt u ook de website in de gaten, waar Arie Houwaart ons steeds de uitslagen en nieuwtjes  meldt.  www.kat-rijn.nl
Hierbij wil ik ook de adverteerders bedanken, die de uitgave ook dit jaar weer financieel mogelijk hebben gemaakt.
Veel dank ook aan Arris Zwanenburg  en Dicky de Jong als samenstellers  van dit infoboekje,
dat er toch weer prachtig uitziet.
Ook veel dank aan onze vrijwilligers die toch altijd weer zorgen voor een heerlijk kopje koffie
en alles wat er verder bij komt kijken.

Ik wens jullie allen een heel fijn seizoen  toe.

Graag tot ziens.
Greet Pieterse-Commandeur.
**************************************************************************************
Deelnemers bijdrage 2018

Ter dekking van niet gesubsidieerde kosten wordt door iedere
deelnemer die aan één of meer activiteiten van Kat-rijn deelneemt, naast cursusgeld ook
een bedrag van € 15,00 gevraagd voor deelnemers bijdrage bij Kat-rijn.
Deze € 15,00 wordt aan het begin van het kalenderjaar via een mail of
acceptgirokaart door de penningmeester geïnd.
De kosten van een cursus of  activiteit wordt bij aanvang van
het nieuwe seizoen op identieke wijze geïnd.

CURSUSSEN/ACTIVITEITEN SEIZOEN   2018
   
Diegenen die bij Kat-rijn staan ingeschreven of zich nieuw hebben opgegeven
voor het deelnemen aan één of meer cursussen en/of activiteiten, ontvangen hierbij
een e -mail factuur, gelieve deze factuur te voldoen voor aanvang van de cursus/activiteit.
De kosten van de cursussen en activiteiten zijn exclusief eventueel benodigd materiaal  
en de deelnemersbijdrage van  € 15,00 per persoon per kalenderjaar.
De cursussen omvatten een aantal uren die de docenten in overleg met
de cursisten omzetten in een aantal lessen.
   
Indien u verhinderd bent of stopt met de cursus/activiteit, wilt u dat dan melden  
d.m.v. het terugsturen van deze mail of telefonisch.
   
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.
                                             
Mevr. M.V.J. Pieterse
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk.  
Tel. 071-4072585/06-24752574               
e-mail : margrethavj@casema.nl
   
of  aan   
   
Dhr. A.F. Zwanenburg,    
Hans v.d. Hoevenstraat 95,  
2224 TX Katwijk.
Tel. 071-4013399
e-mail: zwanenburg@casema.nl
   
De cursussen en activiteiten vinden plaats in het
Multi Functionele Centrum ”de Coligny”
   
Louise de Colignylaan 7
2224 VT KATWIJK
Tel. 071-4073674
*************************************************************

INTERNET
In onze doelgroep van 55-plussers maakt ongeveer 90% gebruik van het internet
en/of e-mail.
Bent u in het bezit van een e-mail adres dan kunnen wij u in het vervolg een factuur
per e-mail verzenden i.p.v. de bijgaande acceptgirokaart, dit levert Kat-rijn een belangrijke besparing op in de verzend en verwerkingskosten.
Tevens kunnen wij dan het Kattebelletje en de bridge- uitslagen per e-mail naar u toe sturen.
Belangrijk is dan wel dat wij uw e-mailadres weten, is uw adres bij ons nog niet bekend, stuur dan een e-mail of een berichtje naar:  zwanenburg@casema.nl

U kunt ook een berichtje via het blad contact, hier op de site versturen.

Wij kunnen dan uw e-mail adres in ons bestand opnemen.
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.

Mevr. M.V.J. Pieterse
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk
Tel. 071-4072585 / 06-24752574
E-mail : margrethavj@casema.nl

Of aan

Dhr. A. Zwanenburg,
Hans v.d.Hoevenstraat 95,
2224 TX Katwijk
Tel. 071-4013399
E-mail :  zwanenburg@casema.nl