copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                                                                                                                    ontwerp. Arie H                 

Stichting Seniorenbelangen
           
    Kat-rijn
Uitslagen en standen
          HET  
KATTENBELLETJE                                                 
informatieblad van Kat-rijn  
         April 2017                                         
   
Van de Voorzitter

Beste deelnemers van Kat-rijn,
Een beetje laat dit jaar. Dit heeft te maken met de ziekte en het overlijden van Adrie Zwanenburg,
de vrouw van onze penningmeester. Wij willen Arris ook vanaf deze plek heel veel sterkte toewensen .
Gelukkig schijnt de zon nu al met grote regelmaat, wat voor veel mensen  positief is.
Het maakt je blij en dat is  goed voor  onze activiteiten.
Sommige cursussen lopen al naar het eind van het seizoen toe, anderen gaan het hele jaar door.
Het klaverjassen en jokeren op de donderdagmiddag en ook bridgen
op de maandagmiddag gaat het hele jaar door.
Het probleem met de temperatuur en het CO2 gehalte in de grote zaal is gelukkig bijna opgelost.
Voor vele mensen een verademing!
We hebben op gepaste wijze  afscheid genomen van onze docent schilderen Riet v.d. Plas.
Vele jaren heeft zij les gegeven aan een hechte groep cursisten.
Annie Noort heeft haar taak overgenomen. Wij wensen ook haar veel succes toe.
Op 10 mei 2018 bestaat Kat-rijn 50 jaar. Het heeft de volle aandacht van het bestuur.
Er is een feestcommissie samengesteld onder leiding van ons bestuurslid Jan de Gier. U gaat er binnenkort meer van horen.
Op deze website kunt u ook alle activiteiten en informatie  vinden.
Ik wens iedereen een fijne zomer toe.

Graag tot ziens,

Greet Pieterse-Commandeur.

**************************************************************************************
Deelnemers bijdrage 2017

Ter dekking van niet gesubsidieerde kosten wordt door iedere
deelnemer die aan één of meer activiteiten van Kat-rijn deelneemt, naast cursusgeld ook
een bedrag van € 15,00 gevraagd voor deelnemers bijdrage bij Kat-rijn.
Deze € 15,00 wordt aan het begin van het kalenderjaar via een mail of
acceptgirokaart door de penningmeester geïnd.
De kosten van een cursus of  activiteit wordt bij aanvang van
het nieuwe seizoen op identieke wijze geïnd.

Nieuwe acceptgirokaarten

Zover wij hebben kunnen achterhalen is uw rekening nummer omgezet naar uw nieuwe IBAN nummer. Dit nieuwe nummer hebben wij al vermeld op de bijgaande acceptgiro.
Is uw nummer niet vermeld dan verzoeken wij u het zelf in te vullen.

Cursussen en activiteiten

Nieuwe deelnemers kunnen zich melden bij

Mevr.M.J.V. Pieterse-Commandeur
Ankerplaats 49,  2224 TH  Katwijk
Tel:071-4072585 / Mob:06-2475574
e-mail: margrethavj@Casema.nl

of bij één van onze andere bestuursleden.

*************************************************************

INTERNET
In onze doelgroep van 55-plussers maakt ongeveer 90% gebruik van het internet
en/of e-mail.
Bent u in het bezit van een e-mail adres dan kunnen wij u in het vervolg een factuur
per e-mail verzenden i.p.v. de bijgaande acceptgirokaart, dit levert Kat-rijn een belangrijke besparing op in de verzend en verwerkingskosten.
Tevens kunnen wij dan het Kattebelletje en de bridge- uitslagen per e-mail naar u toe sturen.
Belangrijk is dan wel dat wij uw e-mailadres weten, is uw adres bij ons nog niet bekend, stuur dan een e-mailtje naar:  zwanenburg@casema.nl

Wij kunnen dan uw e-mail adres in ons bestand opnemen.
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.

Mevr. M.V.J. Pieterse
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk
Tel. 071-4072585 / 06-24752574
E-mail : mrgrethavj@casema.nl

Of aan

Dhr. A. Zwanenburg,
Hans v.d.Hoevenstraat 95,
2224 TX Katwijk
Tl. 071-4013399
E-mail :  zwanenburg@casema.nl

*************************************************************
Koffie/Thee

De kosten hiervoor zijn: eerste kopje 1.00 euro  
                                      tweede kopje gratis                                                                 
Wilt u meer weten over Kat-rijn,

Kom dan eens vrijblijvend langs.
Alle activiteiten en cursussen vinden plaats in het
Multi Fuctionele Centrum “de Coligny”
Louise de Colignylaan 7
2224 VT KATWIJK  
      
Tel. 071-4073674