copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                               ontwerp. Arie Houwaart                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uitslagen en standen

Stukje van Bestuur

Stichting Seniorenbelangen
           
    Kat-rijn

Sociëteit

          HET  
KATTENBELLETJE                                                 
informatieblad van Kat-rijn  

Van de voorzitter,

Het nieuwe seizoen staat weer voor de  deur !
Namens alle bestuursleden van Kat-rijn wil ik u voor 2020 veel gezondheid, liefde en geluk toewensen.

Helaas heeft Jan de Gier ons bestuur na ruim 3 jaar verlaten. Vanaf deze plaats willen wij onze dank uitspreken voor zijn werkzaamheden. Ook Marja, zijn vrouw, heeft afscheid genomen van de klaverjassers en jokeraars, na ruim 6 jaar hier actief te zijn geweest. Ook Marja hartelijk bedankt voor haar inzet.
Wij nemen nog op gepaste wijze afscheid binnen het bestuur.
De donderdagmiddag met klaverjassen en jokeren gaat gewoon verder. We hebben nog geen opvolger voor Marja, maar Dicky de Jong en ikzelf nemen voorlopig dit op ons, samen met de vrijwilligers die al actief waren, hen kunnen wij niet missen.

Per 1 januari 2020 hebben wij ook afscheid moeten nemen van de wijkvereniging die er mee gestopt is. Wij hebben altijd een goede samenwerking gehad, waarvoor wij ze ook nog willen bedanken. Hoe de invulling in de avond gaat worden is nog niet bekend.
De soos op de donderdagmiddag, onder leiding van Bep van Rijn, gaat onder de naam Sociëteit Kat-rijn door.
Alle bezoekers hebben zich aangemeld als deelnemer bij Kat-rijn. Hartelijk welkom.

Als alles goed is gaat er ook in januari begonnen worden met het aanbrengen van de airco, waar wij al zo lang over in gesprek zijn.

Verder nog een vriendelijk verzoek aan u: wij hebben niet van alle deelnemers een
e-mailadres, Dicky (ledenadministratie) dickydejong137@gmail.com en Arris (penningmeester) zwanenburg@casema.nl zouden het fijn vinden als u dit wilt  melden. Het is dan veel gemakkelijker om informatie mee te delen of andere gebeurtenissen bekend te maken. Als u naar één van de bovenstaande emailadressen een testmail stuurt, is gelijk het goede emailadres van u bekend.

Bij deze wil ik onze vrijwilligers, die zeker de laatste tijd weer heel veel aanwezig zijn geweest, nog eens extra bedanken.
Ook de adverteerders hartelijk bedankt.  Zij maken de uitgave ook dit jaar weer financieel mogelijk.
Ik wens iedereen een fijne tijd toe en heel veel plezier met elkaar.

Graag tot ziens,

Greet Pieterse-Commandeur.

INSCHRIJVING CURSUSSEN/ACTIVITEITEN

Hebt u interesse of wilt u zich aanmelden voor een cursus of activiteit,
neem dan contact op met de cursus- of activiteitenleiding.
Bel  of  mail naar de cursuscoördinator voor nadere informatie.

Greet Pieterse-Commandeur          of      Dicky de Jong-van Belen
Ankerplaats 49                                           Ankerplaats 17
2224 TH Katwijk                                         2224 TH  Katwijk
Tel. 071-4072585 / 06-24752574           Tel. 071-4073270 / 06-30718721
margrethavj@casema.nl                       dickydejong137@gmail.com          

Belangrijke informatie

De in het informatieboekje vermelde gegevens over docenten,tijden, lesroosters, verdere mededelingen,
evenals de uitslagen van bridgen en klaverjassen / jokeren worden opgenomen in deze website.
Of via teletekst RTV pagina 11

Deelnemers bijdrage  

Ter dekking van niet gesubsidieerde kosten wordt door iedere
deelnemer die aan één of meer activiteiten van Kat-rijn deelneemt, naast cursusgeld ook
een bedrag van € 16,50 gevraagd voor deelnemers bijdrage bij Kat-rijn.
Deze € 16,50 wordt aan het begin van het kalenderjaar via een mail of
acceptgirokaart door de penningmeester geïnd.
De kosten van een cursus of  activiteit wordt bij aanvang van
het nieuwe seizoen op identieke wijze geïnd.

Vrijwilligers

Bij deze wil ik de vrijwilligers nog eens extra bedanken. Bij alle feestelijkheden hebben zij ontzettend hun best gedaan, koffie met gebak en alles wat verder geschonken en verzorgd moest worden.

Advertenties

Ook alle adverteerders genoemd in het boekje, hartelijk bedankt. Zij maken het mogelijk, door ons boekje
te financieren, dat dit ieder jaar weer uitgegeven kan worden.

Ik wens jullie allen een heel fijn seizoen toe, met veel gezelligheid.

Greet Pieterse-Commandeur
**********************************************************************************************************************
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dan hebben we de AVG.  U hebt er vast wel iets over gehoord of gelezen. Iedere club, vereniging, stichting enz. enz. heeft er mee te maken.
Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht:
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit is Europese wetgeving die de in 2001 in Nederland ingevoerde Wet bescherming persoons gegevens vervangt en die van toepassing is op alle landen van de  Europese Unie.
Om u op de hoogte te houden van het wel en wee binnen Kat-rijn, het doorgeven van uitslagen, het melden van de startdata van diverse activiteiten, gebruiken we adresgegevens van u.  
Om te voldoen aan de wet zoals hierboven genoemd hebben we uw toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken.  
Als u bezwaar hebt dat we o.a. uw email e.d. gebruiken, wilt u dat dan melden bij de secretaris,
E-mailadres: dickydejong137@gmail.com  of belt naar 071-4073270
Als we niets van u horen gaan we er vanuit dat we uw toestemming hebben.  
           
CURSUSSEN/ACTIVITEITEN SEIZOEN   2019
   
Diegenen die bij Kat-rijn staan ingeschreven of zich nieuw hebben opgegeven
voor het deelnemen aan één of meer cursussen en/of activiteiten, ontvangen hierbij
een e -mail factuur, gelieve deze factuur te voldoen voor aanvang van de cursus/activiteit.
De kosten van de cursussen en activiteiten zijn exclusief eventueel benodigd materiaal  
en de deelnemersbijdrage van  € 16,50 per persoon per kalenderjaar.
De cursussen omvatten een aantal uren die de docenten in overleg met
de cursisten omzetten in een aantal lessen.
   
Indien u verhinderd bent of stopt met de cursus/activiteit, wilt u dat dan melden  
d.m.v. het terugsturen van deze mail of telefonisch.
   
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.
                                             
Dicky de Jong
Ankerplaats 17, 2224 TH Katwijk
Email: dickydejong137@gmail.com
Tel. 4073270/06-30718721

of  aan   
   
Dhr. A.F. Zwanenburg,    
Hans v.d. Hoevenstraat 95,  
2224 TX Katwijk.
Tel. 071-4013399
e-mail: zwanenburg@casema.nl
   
De cursussen en activiteiten vinden plaats in het
Multi Functionele Centrum ”de Coligny”
   
Louise de Colignylaan 7
2224 VT KATWIJK
Tel. 071-4073674
*************************************************************

INTERNET

In onze doelgroep van 55-plussers maakt ongeveer 90% gebruik van het internet
en/of e-mail.
Bent u in het bezit van een e-mail adres dan kunnen wij u in het vervolg een factuur
per e-mail verzenden i.p.v. de bijgaande acceptgirokaart, dit levert Kat-rijn een belangrijke besparing op in de verzend en verwerkingskosten.
Tevens kunnen wij dan het Kattebelletje en de bridge- uitslagen per e-mail naar u toe sturen.
Belangrijk is dan wel dat wij uw e-mailadres weten, is uw adres bij ons nog niet bekend, stuur dan een e-mail of een berichtje naar:  zwanenburg@casema.nl

U kunt ook een berichtje via het blad contact, hier op de site versturen.

Wij kunnen dan uw e-mail adres in ons bestand opnemen.
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.

Mevr. M.V.J. Pieterse
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk
Tel. 071-4072585 / 06-24752574
E-mail : margrethavj@casema.nl

Of aan

Dhr. A. Zwanenburg,
Hans v.d.Hoevenstraat 95,
2224 TX Katwijk
Tel. 071-4013399
E-mail :  zwanenburg@casema.nl

*************************************************************
Koffie/Thee

De kosten hiervoor zijn: eerste kopje 1.00 euro  
                                      tweede kopje gratis                                                                 
Wilt u meer weten over Kat-rijn,

Kom dan eens vrijblijvend langs.
Alle activiteiten en cursussen vinden plaats in het
Multi Fuctionele Centrum “de Coligny”
Louise de Colignylaan 7
2224 VT KATWIJK  
      
Omhoog

omhoog