copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                  ontwerp. Arie Houw                                                                                                                                                                                                                                                                              

Stichting Seniorenbelangen
           
    Kat-rijn
Uitslagen en standen
Veranderde datum Kerstviering bij Kat-rijn
voor bericht
klik op deze link
          HET  
KATTENBELLETJE                                                 
informatieblad van Kat-rijn  
         Augustus 2017                                         
   
Van de Voorzitter

Beste deelnemers van Kat-rijn.  
Na een prachtige zomer, waar u hoop ik van heb mogen genieten,
starten wij vanaf 4 september a.s. weer met alle activiteiten.
Het word een bijzonder seizoen voor Kat-rijn i.v.m. het 50 jarig bestaan!
Op 23 mei 2018 is de grote dag. Houdt u in ieder geval deze datum vrij.
Het cursusgeld is de laatste jaren niet verhoogd, maar ook onze docenten  
hebben nooit enige verhoging gehad. Daarom is het bestuur tot besluit  
gekomen het cursusgeld met ca 5 % te verhogen.
Maria Steenvoorde heeft te kennen gegeven dat zij moet stoppen  
 i.v.m. klachten over haar gezondheid.
Twintig jaar heeft zij de dames en de mannen met veel plezier zangles gegeven.
Wij zijn haar hiervoor veel dank verschuldigd.
Toon v.d. Ende (dirigent van de mannenzang) is bereid gevonden om Maria te vervangen.
Ons nieuwe jaarboekje, wat gemaakt is door onze penningmeester Arris,  
waarvoor wij hem hartelijk danken.
Heeft u nog geen boekje met alle activiteiten?  
Ze zijn beschikbaar en staan bij de ingang van de Coligny, in de foldermolen.

Op deze website, www.kat-rijn.nl, kunt u verdere informatie vinden,  
met leuke foto ’s gemaakt door Arie Houwaart.  

Ik wens iedereen een fijn seizoen toe met veel gezelligheid!  
     
Graag tot ziens,  
Greet Pieterse-Commandeur.  
**************************************************************************************
Deelnemers bijdrage 2017 - 2018

Ter dekking van niet gesubsidieerde kosten wordt door iedere
deelnemer die aan één of meer activiteiten van Kat-rijn deelneemt, naast cursusgeld ook
een bedrag van € 15,00 gevraagd voor deelnemers bijdrage bij Kat-rijn.
Deze € 15,00 wordt aan het begin van het kalenderjaar via een mail of
acceptgirokaart door de penningmeester geïnd.
De kosten van een cursus of  activiteit wordt bij aanvang van
het nieuwe seizoen op identieke wijze geïnd.

CURSUSSEN/ACTIVITEITEN SEIZOEN   2017/2018
   
Diegenen die bij KAT-RIJN staan ingeschreven of zich nieuw hebben opgegeven
voor het deelnemen aan één of meer cursussen en/of activiteiten, ontvangen hierbij
een e -mail factuur, gelieve deze factuur te voldoen voor aanvang van de cursus/activiteit.
De kosten van de cursussen en activiteiten zijn exclusief eventueel benodigd materiaal  
en de deelnemersbijdrage van  € 15,00 per persoon per kalenderjaar.
De cursussen omvatten een aantal uren die de docenten in overleg met
de cursisten omzetten in een aantal lessen.
   
Indien u verhinderd bent of stopt met de cursus/activiteit, wilt u dat dan melden  
d.m.v. het terugsturen van deze mail of telefonisch.
   
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.
                                             
Mevr. M.V.J. Pieterse
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk.  
Tel. 071-4072585/06-24752574               
e-mail : margrethavj@casema.nl
   
of  aan   
   
Dhr. A.F. Zwanenburg,    
Hans v.d. Hoevenstraat 95,  
2224 TX Katwijk.
Tel. 071-4013399
e-mail: zwanenburg@casema.nl
   
De cursussen en activiteiten vinden plaats in het
Multi Functionele Centrum ”de Coligny”
   
Louise de Colignylaan 7
2224 VT KATWIJK
Tel. 071-4073674
*************************************************************

INTERNET
In onze doelgroep van 55-plussers maakt ongeveer 90% gebruik van het internet
en/of e-mail.
Bent u in het bezit van een e-mail adres dan kunnen wij u in het vervolg een factuur
per e-mail verzenden i.p.v. de bijgaande acceptgirokaart, dit levert Kat-rijn een belangrijke besparing op in de verzend en verwerkingskosten.
Tevens kunnen wij dan het Kattebelletje en de bridge- uitslagen per e-mail naar u toe sturen.
Belangrijk is dan wel dat wij uw e-mailadres weten, is uw adres bij ons nog niet bekend, stuur dan een e-mail of een berichtje naar:  zwanenburg@casema.nl

U kunt ook een berichtje via het blad contact, hier op de site versturen.

Wij kunnen dan uw e-mail adres in ons bestand opnemen.
Wijzigingen van adres of e-mail ook graag doorgeven aan:
Onze cursus coördinator.

Mevr. M.V.J. Pieterse
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk
Tel. 071-4072585 / 06-24752574
E-mail : mrgrethavj@casema.nl

Of aan

Dhr. A. Zwanenburg,
Hans v.d.Hoevenstraat 95,
2224 TX Katwijk
Tl. 071-4013399
E-mail :  zwanenburg@casema.nl