copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                  ontwerp. Arie Houw                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uitslagen en standen
50 jaar

KERSTSTUKJE MAKEN BIJ KAT-RIJN
Op woensdag 19 december a.s. gaan we een kerststuk maken bij Kat-rijn,
onder de deskundige leiding van de heer Piet van Rhijn.
Piet is bekend van o.a. het steken van praalwagens en luxe auto’s voor het bloemencorso in Rijnsburg en omstreken. Hiervoor heeft hij meerdere prijzen gekregen. Piet is ook actief bij de Keukenhof.

Aanvang 9.30 uur in de Coligny, Louise de Colignylaan 7 in Katwijk.

Kosten voor leden van Kat-rijn € 22,50. Voor niet-leden € 27,50.
Inclusief koffie/thee en een koekje.

Wij nodigen u van harte uit om mee te doen.

U kunt het genoemde bedrag, vooraf, overmaken op banknummer:

NL08 RABO 03317 040 21 t.n.v. St. Seniorenbelangen Kat-rijn,
onder vermelding van “kerststuk”.

U kunt ook contant betalen bij Greet Pieterse, Ankerplaats 49 en
Dicky de Jong, Ankerplaats 17, beiden in Katwijk.

Zelf meenemen: een scherp mesje en een tangetje.
Voor de materialen voor het kerststuk wordt gezorgd.

In verband met het aanschaffen van de materialen is de uiterste inschrijfdatum
12 december a.s. Dus u kunt niet meer inschrijven op 19 december a.s.

Na 12 december krijgt u bericht van inschrijving.

U bent van harte welkom!