copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                  ontwerp. Arie Houw                                                                                                                                                                                                                                                                              

Stichting Seniorenbelangen
           
    Kat-rijn
Uitslagen en standen
50 jaar

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (M.B.v.O.)

Leidster: mevr. J. (Joke) van Oosten
        Tel:   06 53685413
           
     
     Tijd:    dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Aantal:    40 lessen van 45 minuten
Kosten:    € 43,00 van  sept. t/m juni  is excl: deelnemers bijdrage  van  € 15,00

Deelnemers van Meer Bewegen voor Ouderen bij Kat-rijn,

Zoals jullie weten is Trijnie de Wit, na 25 jaar,  gestopt met Meer Bewegen voor Ouderen bij Kat-rijn.
Verheugd kunnen we u melden dat wij een nieuwe docent gevonden hebben voor u.  
Zij heet Mw. J. (Joke) van Oosten 6-51942857.

Als bestuur wensen we u een fijne en sportieve tijd toe met Joke.
Met een hartelijke groet,
Dicky de Jong, secr. Kat-rijn.