copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                               ontwerp. Arie Houwaart                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uitslagen en standen

Stukje van Bestuur

Stichting Seniorenbelangen
           
    Kat-rijn

Sociëteit

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (M.B.v.O.)

Leidster: mevr. J. (Joke) van Oosten
                Waterman 43
                2221 NL  Katwijk
                  tel: 06 53685413
     e-mail: jokevanoosten@live.nl
     tijd:    dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur
Aantal:    40 lessen van 45 minuten
Kosten:    € 45,00 van  sept. t/m mei  is excl: deelnemers bijdrage  van  € 16,50

Het M.B.v.O. Bij Kat-rijn heeft als doel de spieren van de deelnemers zo goed mogelijk in conditie te houden.
Hierbij ligt het accent op het behouden en/of verbeteren van de lenigheid. Na een inleiding op muziek wordt er aandacht besteed aan het aanleren/verbeteren van vaardigheden met diverse materialen.
In een gemoedelijke sfeer wordt de coördinatie (is samenwerking van hersenen en spieren) getraind waarbij het geheugen eveneens op de proef wordt gesteld.