copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                  ontwerp. Arie Houw                                                                                                                                                                                                                                                                              

Stichting Seniorenbelangen
           
    Kat-rijn
Uitslagen en standen

Terugblik naar de start van de bejaardensociëteit KATRIJN (1968)

Dit bericht werd huis aan huis verspreid in Katwijk aan den Rijn en verscheen in diverse kranten.

Aan alle 65-jarige ouderen van Katwijk aan den Rijn,

Wij zijn bijzonder blij, dat wij door middel van deze circulaire u allen mogen uitnodigen tot het bijwonen van de feestelijke opening van onze “Bejaardensociëteit” KATRIJN, te houden op dinsdag 26 november a.s. n.m.
2.45 uur in het Parochiehuis, Kerkstraat 68.
Zoals u allen wellicht reeds weet zijn we in Katwijk/Rijn begonnen met de oprichting van onze Bejaarden sociëteit.
Onder geen enkele voorwaarden willen we dat in ons goede KATWIJK de z.g BEJAARDEN een vergeten
groep zou zijn.
In tegendeel , onze bejaarden gaan ons allen zeer ter harte en we gaan al onze krachten inspannen om deze bejaardenzorg zo hoog mogelijk op te voeren.
We zullen dit gezamenlijk moeten doen om zo veel mogelijk nuttig effect te sorteren.

De gemeente die ons met raad en daad wil bijstaan en genegen is ons werk te subsidiëren is enthousiast, wij, uw bestuursleden zijn enthousiast en wij durven hopen, dat ook u ditzelfde enthousiasme zult opbrengen.
Daarom nodigen wij u allen, zonder enige uitzondering uit tot het bijwonen van deze feestelijke bijeenkomst.

Een vertegenwoordiger van de gemeente zal er het woord voeren, terwijl we ook één van onze geestelijke leiders zullen verzoeken een kort woord tot u te richten. Uw geestelijk leiders zullen zoveel mogelijk aanwezig zijn om te bewijzen dat het goed mogelijk is dat verschillende gezindten gezamenlijk hun schouders onder dit bejaardenwerk zetten.

Op de feestelijke opening zult u meer van dit werk en zijn facetten horen.
We garanderen u een prettige middag, waarop we u een kopje koffie resp. thee serveren en zelfs een stukje banket zullen aanbieden.
De rokers onder u hoeven niet op een houtje te bijten. Er zijn sigaren, sigaretten en zelfs pijptabak.

U zult zich verder kunnen amuseren met dammen, schaken, sjoelen, biljarten en kaarten, en ook zijn er nog enkele gezelschapsspelen, teveel om op te noemen. Wij staan klaar om u allen te begroeten.
Stel ons niet teleur, en komt zoveel mogelijk door uw aanwezigheid getuigen van uw goede wil en uw interesse voor dit werk. Niemand hoeft achter te blijven. Bent u niet meer zo goed ter been, dan komen wij u halen. U belt dan even één der onderstaande adressen.
Mogen wij op uw aller opkomst rekenen?

Meldadressen voor hen die afgehaald willen worden (in 1968)

De heer W. Zuiderduin, Valkenburgseweg 18, telf.2071
Mevr. Grimbergen-Castemiller, Rijnstraat 52 telf.2132
De heer A.R. v.d.Jagt, Overrijn 18, telf.2953
_____________________________________________________________________________________________
Historie
Voor de oorsprong van het huidige “Kat-rijn”, een samenvoeging van Katwijk aan den Rijn, gaan we terug naar eind maart 1968.

Toen kwamen gesprekken tot stand tussen de kerkelijke organisaties RK caritas instellingen,
de Nederlands Hervormde diaconie en de Gereformeerde diaconie.
Hieruit bleek dat in Katwijk aan den Rijn bij ouderen behoefte was aan een gezellige sociëteit voor alle gezindten.
Dit zou kunnen naast de bestaande Ouderenbond in Katwijk.
Men begon met de oprichting van een sociëteit voor ouderen, kerkelijk of niet kerkelijk, met de bedoeling een aanzet
te geven voor de realisatie van een dienstencentrum.
Begin november 1968 werd bij de notaris de akte getekend voor de oprichting van “BEJAARDEN SOCIETEIT KATRIJN.”
De feestelijke opening was op dinsdag 26 november in het Parochiehuis.

Het advies van de Gemeente om te kiezen voor een stichtingsvorm werd opgevolgd, waarna op 18 december 1969
“Stichting Open Bejaardenwerk” werd opgericht.
De persoonlijke verantwoordelijkheid werd daardoor teruggebracht tot een aanspreekbare rechtspersoonlijkheid.
In 1995 zijn de statuten weer gewijzigd in verband met de huidige “Stichting Seniorenbelangen Kat-rijn”.

Bekende voorzitters door de jaren heen zijn:
De heer Petrus H.M. Vennix, Mevr. Elly de Jong, Mevr. Lydia Lefferts,
Mevr. Cock v. Dijk, Mevr. Jo van Paridon en Mw. Greet Pieterse

______________________________________________________________________________________________________