copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                                                                                                                    ontwerp. Arie H                 

Stichting Seniorenbelangen
           
    Kat-rijn
Uitslagen en standen
INSCHRIJVING CURSUSSEN/ACTIVITEITEN

Hebt u interesse of wilt u zich aanmelden
voor een cursus of activiteit neem dan contact op met de cursus- of activiteitenleiding.

Bel  of  mail naar de cursuscoördinator voor nadere informatie.
Mevr. M.V.J.  Pieterse-Commandeur
Ankerplaats 49, 2224 TH Katwijk
tel. 071-4072585 -  06-24752574
e-mail: margrethavj@casema.nl


Activiteiten

Kat-rijn organiseert voor de senioren verschillende activiteiten.

Wilt u een of meerdere activiteit(en) bekijken of u bent geïnteresseerd in een van de activiteiten, klik dan in het vervolg menu op de knop die de
desbetreffende activiteit aangeeft.

Ook voor uitslagen of standen van bepaalde activiteiten
kunt u op een van de knoppen klikken.

*   Bridge                          met de uitslagen van Bridge
*   Bingo                           zie de evenementen agenda, bij agenda, +/- 5 x per jaar
*   Dameszang
*   Jokeren                        met de uitslagen van het jokeren
*   Klaverjassen                  met de standen van het Klaverjassen
*   Line dance
*   Mannenzang
*   MbvO                           (meer bewegen voor ouderen)
*   Sociëteit


De kosten van deelname zijn excl: de deelnemers-kosten van € 15,00
Dit om kosten die niet worden gesubsidieerd,op te vangen.

De kosten van koffie /thee zijn,  
eerste kopje € 1,-  het tweede kopje is gratis.