copyright © stichting senioren belangen Kat-rijn.  1 januari 2012                                                                                                                  ontwerp. Arie Houw                                                                                                                                                                                                                                                                              

Stichting Seniorenbelangen
           
    Kat-rijn
Uitslagen en standen

Kerstviering bij Kat-rijn

Stukje van Bestuur

Kerststukje
maken bij Kat-rijn

Welkom

op de web-site van
Stichting Seniorenbelangen  “Kat-rijn”
De voornaamste doelstelling van onze stichting, die op 10 mei 1968 werd opgericht en dus al 51 jaar bestaat, is volgens de statuten:

“ de bevordering van het immateriële welzijn van senioren van ca. 55 jaar en ouder “

Kat-rijn realiseert deze doelstelling door het organiseren van o.m.

bingo middagen, cursussen en spelactiviteiten,

hierover vindt u in deze website uitgebreide informatie

Alle activiteiten van Kat-rijn vinden plaats in:
 

“De Coligny”

Louise de Colignylaan 7

2224 VT Katwijk

Tel. 071-4073674

 

                                                                           


Over ons Kat-rijn nu

Door de gestage groei is de locatie diverse keren aangepast en tussentijds  verandert.  

De naam “Bejaardensociëteit ”KATRIJN  werd:


“Stichting Seniorenbelangen Kat-rijn”.

 

Het bestuur en de vrijwilligers zijn nog steeds enthousiast en betrokken, maar verder is er veel veranderd.

Door goed te anticiperen op de veranderende wensen en behoeften van ouderen is de sociëteit  uitgegroeid tot een volwassen organisatie die een uitgebreid aanbod aan cursussen en activiteiten biedt.

Met de onmisbare financiële steun van de gemeente Katwijk en onze vrijwilligers, hopen wij dit werk,  voor de oudere van Katwijk, Rijnsburg  en Valkenburg, nog lang te kunnen en mogen doen.  
Laatste update: 21-oktober-2019
meteotines weer wolken radar satelliet beelden onweer temperatuur wind
P.S.

Wanneer iemand door financiële omstandigheden niet in staat mocht zijn om de door Kat-rijn gevraagde deelnemers bijdrage en/of cursus gelden te betalen, dan is er een mogelijkheid tot kosteloze deelname. Hiervoor kan men contact opnemen met onze voorzitster
Mevr. M.V.J. Pieterse - Commandeur.
Aanvragen zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.
Meer bewegen voor ouderen 3-april-2018
Bejaardensociëteit” KATRIJN  was de eerste naam.

In 1968 werd door verschillende instanties, werkzaam in
Katwijk a/d Rijn, vastgesteld, dat er grote behoefte was aan activiteiten voor ouderen en een gezellige sociëteit voor alle gezindten.

Een enthousiaste groep mensen en een aantal vrijwilligers hebben de eerste stap gezet en zijn gestart met een sociëteit voor inwoners van Katwijk.

Hiervoor werd huis aan huis en in het lokale weekblad een circulaire verspreid.

In deze circulaire werden de mensen uitgenodigd deel te nemen aan een eerste bijeenkomst.